Ogłoszenia parafialne

Kochani w Chrystusie Siostry i Bracia

Od 25 marca organy państwowe zaostrzyły kwarantannę w naszym kraju, decydując iż w Mszy Świętej lub innym obrzędzie liturgicznym może jednocześnie brać udział nie więcej niż 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę). W związku z tym nie jesteśmy już w stanie zapewnić możliwości udziału w liturgii wszystkim chętnym, jak było to dotychczas, również przy uczestnictwie do 50 osób. Dlatego zwracamy się z prośbą, aby fizycznie w Eucharystii brały udział tylko te osoby, które zamówiły intencję Mszy Świętej danego dnia i o danej godzinie (dotyczy to również niedziel).

W związku z zaostrzeniami kwarantanny od najbliższej niedzieli, 29 marca, wracamy również do zwykłego porządku sprawowania Mszy Świętych (800, 1030, 1200 i 1800, a na os. Kośmin o 930), gdyż fizycznie i tak nie mamy możliwości sprawować takiej ilości Eucharystii, aby wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział. Bardzo za to przepraszamy i prosimy módlcie się za nas, my będziemy pamiętać o Was w naszych codziennych modlitwach, również podczas każdej Eucharystii. Zachęcamy również do uczestnictwa w Mszach Świętych transmitowanych przez środki społecznego przekazu, a także w łączności duchowej z nami, Waszymi kapłanami, do wspólnej modlitwy różańcowej o 2030, po której każdego dnia udzielamy Wam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach naszego kościoła parafialnego.

Jednocześnie prosimy, aby zaglądać na stronę internetową naszej parafii, gdzie staramy się na bieżąco informować o wszystkich zmianach w zależności od wytycznych państwowych czy też Episkopatu.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

 Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.
 2.  Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
 3.  Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.
 5.  Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.
 7. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Nowe informacje dotyczące Eucharystii w niedzielę

Kochani Siostry i Braci w Chrystusie.

Z coraz większym zaniepokojeniem śledzimy wprowadzane przez Rząd naszej Ojczyzny zaostrzenia przepisów dotyczących chociażby wszystkich zgromadzeń w tym religijnych. Jako duszpasterze jesteśmy z miłości odpowiedzialni za każdą i każdego z Was przed Bogiem i dlatego musimy stosować się do wytycznych przekazywanych nam na bieżąco przez Biskupów. Po wprowadzeniu przez Pana Premiera ograniczenia ilości osób na zgromadzeniu do 50 tylko tyle osób możemy wpuścić do kościoła jednorazowo na Mszę Świętą czy też nabożeństwa. Jest to bardzo bolesna sytuacja. Dlatego postanawiamy iż w naszej Parafii św. Marcina o tej samej godzinie czyli o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00 będą sprawowane dwie Msze Święte (jeśli zajdzie taka potrzeba), jedna w kościele parafialnym, druga w kaplicy przy cmentarzu parafialnym. Pierwsze 50 osób będzie uczestniczyć w Eucharystii w Kościele parafialnym, pozostali, jeśli oczywiście będzie więcej niż 50 osób, w kaplicy cmentarnej. Pierwszeństwo wejścia na Eucharystię do kościoła mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Dziś, w sobotę 14 marca, o godzinie 17.00 będzie sprawowana Msza Święta z formularza III Niedzieli Wielkiego Postu, aby osoby, które będę na Msz Świętej, miały już spełniony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, gdyż taką możliwość daje nam Kodeks Prawa Kanonicznego.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Nie chcemy robić nic przeciwko wspólnocie, ale też musimy trzymać się zaleceń rządowych, które i tak są dla nas przychylne i kościoły zostają jak na razie otwarte.

Pragnę też przypomnieć, iż nasi biskupi udzielili nam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii do 29 marca. Osoby z niej korzystające zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej za pośrednictwem radia lub telewizji.

Na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o godzinie 20.30 w kościele, bez udziału wiernych, my kapłani będziemy modlić się rozważając każdego dnia jedną część Różańca Świętego prosząc o ustanie epidemii. Bardzo prosimy o łączenie się z nami w modlitwie we wspólnotach rodzinnych w domach.

Zarządzenie Rady Stałej KEP z 12 marca 2020 r.

            Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

            Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

            Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

            Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci surfowanie po Internecie i aby udoskonalać naszą witrynę. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zastosowanie plików cookie.