Ogłoszenia parafialne

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.
 2.  Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
 3.  Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.
 5.  Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.
 7. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Nowe informacje dotyczące Eucharystii w niedzielę

Kochani Siostry i Braci w Chrystusie.

Z coraz większym zaniepokojeniem śledzimy wprowadzane przez Rząd naszej Ojczyzny zaostrzenia przepisów dotyczących chociażby wszystkich zgromadzeń w tym religijnych. Jako duszpasterze jesteśmy z miłości odpowiedzialni za każdą i każdego z Was przed Bogiem i dlatego musimy stosować się do wytycznych przekazywanych nam na bieżąco przez Biskupów. Po wprowadzeniu przez Pana Premiera ograniczenia ilości osób na zgromadzeniu do 50 tylko tyle osób możemy wpuścić do kościoła jednorazowo na Mszę Świętą czy też nabożeństwa. Jest to bardzo bolesna sytuacja. Dlatego postanawiamy iż w naszej Parafii św. Marcina o tej samej godzinie czyli o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00 będą sprawowane dwie Msze Święte (jeśli zajdzie taka potrzeba), jedna w kościele parafialnym, druga w kaplicy przy cmentarzu parafialnym. Pierwsze 50 osób będzie uczestniczyć w Eucharystii w Kościele parafialnym, pozostali, jeśli oczywiście będzie więcej niż 50 osób, w kaplicy cmentarnej. Pierwszeństwo wejścia na Eucharystię do kościoła mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Dziś, w sobotę 14 marca, o godzinie 17.00 będzie sprawowana Msza Święta z formularza III Niedzieli Wielkiego Postu, aby osoby, które będę na Msz Świętej, miały już spełniony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, gdyż taką możliwość daje nam Kodeks Prawa Kanonicznego.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Nie chcemy robić nic przeciwko wspólnocie, ale też musimy trzymać się zaleceń rządowych, które i tak są dla nas przychylne i kościoły zostają jak na razie otwarte.

Pragnę też przypomnieć, iż nasi biskupi udzielili nam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii do 29 marca. Osoby z niej korzystające zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej za pośrednictwem radia lub telewizji.

Na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o godzinie 20.30 w kościele, bez udziału wiernych, my kapłani będziemy modlić się rozważając każdego dnia jedną część Różańca Świętego prosząc o ustanie epidemii. Bardzo prosimy o łączenie się z nami w modlitwie we wspólnotach rodzinnych w domach.

Zarządzenie Rady Stałej KEP z 12 marca 2020 r.

            Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

            Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

            Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

            Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Informacje w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Komunikat w związku z pandemią koronawirusa

Drodzy Parafianie

W duchu odpowiedzialności za powierzoną sobie Wspólnotę, pragnę poinformować, jakie decyzje podjęliśmy w związku z pandemią koronawirusa. Po wspólnej rozmowie z ks. Wikariuszem i ks. Prałatem, odpowiadając na wezwanie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i naszego Ordynariusza Bp. Ignacego, zawiadamiamy iż:

 1. W najbliższy piątek 13. marca i za tydzień 20 marca – zostają odwołane Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci w związku z prośbą Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, aby dzieci pozostawały w domach do 25 marca.
 2. W dwie najbliższe niedziele 15 i 22 marca – zmieniamy układ sprawowania Mszy świętych, aby zapewnić możliwość uczestniczenia mniejszym grupom wiernych, ale w większej ilości sprawowanych Eucharystii i tak: Mszę Święte będą sprawowane w formie krótszej (bez głoszenia homilii mszalnej) o godzinie 800, 900, 1000, 1100, 1200 i 1800, a na os. Kośmin o 930.
 3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki po wieczornej Mszy Świętej (1730).
 4. Nabożeństwa Gorzkich Żali sprawowane będą w niedzielę o 1700.
 5. W tygodniu Msze święte sprawowane będą o 700 i 1700.
 6. Od poniedziałku do soboty wprowadzamy Adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 1600 do wieczornej Eucharystii, w czasie której indywidualnie będzie można prosić Pana Jezusa o ustanie pandemii.

Wszystkich chorych, a także osoby podwyższonego ryzyka, oraz osoby, które nie chcą uczestniczyć w publicznej Eucharystii i nabożeństwach zachęcamy do uczestnictwa za pomocą środków masowego przekazu TV i Radia.

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji chorych dotkniętych pandemią wirusa, a także w intencji wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych. Prosimy o modlitwę w intencji naszej Wspólnoty Parafialnej i całego narodu, aby Pan Bóg ustrzegł nas przed szerzącą się zarazą.

Prosimy również śledzić informacje na naszej stronie parafialnej, gdzie będziemy na bieżąco informować o zmianach, które będą się dokonywać w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i wytycznymi podawanymi nam czy to przez Episkopat, czy też władze naszego Kraju.

Zachęcamy również do zapoznawania się z komunikatami na stronach internetowych Świdnickiej Kurii Biskupiej i Konferencji Episkopatu Polski.

Wszystkich Parafian otaczamy darem kapłańskiej modlitwy.

Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci surfowanie po Internecie i aby udoskonalać naszą witrynę. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zastosowanie plików cookie.